Sekání masa

Děkujeme Vám,
za podporu malých českých výrobců a zpracovatelů českého masa - velice si Vaší přízně vážíme a těšíme se na Vás i v novém roce 2022 
ať je pro nás všechny příslibem nového startu!


děkujeme
tým Břevnovského řeznictví